Biznesplan dla salonu urody / kliniki / gabinetu dla początkującego specjalisty

„Planowanie biznesowe firmy – salon kosmetyczny / klinika / gabinet
dla początkującego specjalisty/dyrektora”
1. Obliczenie niezbędnych inwestycji dla Salonu.
Definicja głównych parametrów biznesowych.
Prognoza zdolności i rzeczywiste oszacowanie mocy przerobowej salonu.
2. Praktyczne obliczenia aktywności gospodarczej
Oblicz przychód brutto salonu ile pieniędzy zarobisz.
Stałe i zmienne koszty.
Planowany dochód. Współczynniki opłacalności w procentach.
Podstawowa terminologia.
3. Rodzaje i obliczanie wynagrodzeń.
4. Cena i koszt usług. Formy obliczeń dla różnych poziomów salonu.
Bagaż wiedzy, prognoza biznesowa :
1. Jak stworzyć budżet?
2. Prognozowanie przepływu gotówki.
3. Okres zwrotu (zwrot z inwestycji).
Program: 4 godziny