Prawa biznesu w Polsce i rachunkowość

 1. Zakładanie działalności gospodarczej w Polsce
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza (wpis do CEIDG)
  • Karta Polaka
  • Karta stałego pobytu  i możliwość założenia jednoosobowej działalności w Polsce
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców
 • Działalność regulowana
 • Zawieszenie działalności gospodarczej
 • Zakończenie działalności gospodarczej
 • Kontrola działalności gospodarczej
  • Przez Straż Graniczną
 • Zgłoszenie do ubezpieczenia
 • Zgłoszenie płatnika składek
 • Zgłoszenie do PIP (Państwowa Inspekcja Pracy)
 • Nawiązanie stosunku pracy
  • Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
  • Czas pracy
  • Akta osobowe pracownika
  • Urlopy pracownicze
 • Działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

2. Wybór formy opodatkowania

Rodzaje podatków w Polsce

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek od wartości dodanej (VAT)
 • Akcyza

Formy opodatkowania

 • Karta podatkowa
 • Ryczałt
 • Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów
 • VAT
  • Zwolnienie przedmiotowe
  • Zwolnienie podmiotowe

3. Rozliczenie z ZUS i US

 • Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego
 • Kontrola wykorzystania zwolnień lekarskich
 • Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą i ich rodzin
 • Ubezpieczenia społeczne osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej i umowy zlecenia
 • Zasady naliczania składek
  • Rodzaje świadczeń przysługujących z ubezpieczenia społecznego
 • Zaliczki na podatek dochodowy

 

4. Rachunkowość i dokumentacja w firmie