Zarządzanie finansowe i analiza salonu piękności / kliniki / gabinetu.

Kurs jest przeznaczony: dla przedsiębiorców, którzy planują otworzyć własny biznes i dla początkujących menedżerów.

Pierwszy dzień: planowanie biznesowe w przedsiębiorstwie branży kosmetycznej.

1. Określenie kwoty inwestycji w biznes.
2. Rodzaje branży biznesowych przedsiębiorstw przemysłu kosmetycznego.
3. Rentowność projektu.
4. Ryzyko finansowe.
5. Punkt zwrotu inwestycji.
6. Podstawowa terminologia.

Praktyczny bagaż wiedzy:
• Niezbędne inwestycje dla Przedsiębiorstwa w Beauty branży. Model biznesowy.
• Praktyczne obliczenia aktywności ekonomicznej .
• Prognoza zdolności i rzeczywistego obciążenia salonu.
• Obliczanie wskaźnika dochodu brutto Salonu  ile pieniędzy zarobisz.
• Wydatki (stałe, zmienne), ich charakter.
• Procenty kosztów zmiennych.
• Planowany dochód. Procent rentowności.
• Obliczanie zwrotu (progu rentowności).

7. Obciążenie pracą i sezonowość salonu.
8. Raportowanie kierownicze.
9. Jak obliczyć koszt usługi oraz obliczenie wyceny tej usługi.

Praktyczny bagaż wiedzy:
• Obliczanie kosztów na dany dział.
• Określić koszt usługi.
• Wynik: obliczenie kosztu usługi.
• Bonus i upusty, korzyści dla biznesu.

Drugi dzień: Rachunkowość finansowa i analiza działań Salonu.

1. Sprawozdawczość zarządzania, jej rodzaje. Punkty kontroli i analizy.
2. Budżet. Dystrybucja, prognozowanie przepływów pieniężnych.
3. Utrzymanie wyniku finansowego salonu piękności.
4. Projektowanie dalszych działań:  specjalista – firma
5. Średni wartość usługi  w analityce biznesowej.
6. Sposoby osiągania finansowych celów i metod zwiększania efektywności.
7. Ekonomiczne motywowanie kierownictwa firmy.
8. Wynagrodzenie pracowników Salonu. Procent. Stawka. Skala.

Praktyczny bagaż wiedzy:
• Tworzenie profilu finansowego kierownika. Analytics. (Praca z obliczeniowa).
• Prognozowanie budżetu.
• Tworzymy kalkulację projektu biznesowego za miesiąc-kwartał-półrocze.
• Analizujemy średni rachunek za sprzedaż usługi.
• Analizujemy średni rachunek za sprzedaż towarów.
• Wynik: oceniamy  prace przedsiębiorstwa.

Program: 9.00-16.00 (9.00-12.00, 12.00-13.00 obiad, 13.00-16.00)