Nowoczeny realtor – bizines od „A” do „Z”

INTENSYWNY KURS:

Dlaczego nieruchomości?

Rynek nieruchomości to gigantyczny potencjał do prowadzenia biznesu – jako pośrednik czy inwestor

okres nauki: 2 bloki po 3 godziny

W trakcie kursu omawiane są tematy pracy w branży związanej z obrotem nieruchomościami zarówno o charakterze pośredniczącym,jak i inwestycyjnym. Słuchacze poznają zagadnienia związane ze specjalistyczną wiedzą dotyczącą funkcjonowania rynku nieruchomości, zasad obrotu nieruchomościami oraz sposobów inwestowania w nieruchomości. Uczestnicy zdobywają wiedzę, niezbędną w codziennej pracy biura obrotu nieruchomościami.

Kurs przeznaczony jest dla:

 • wszystkich osób zainteresowanych wiedzą z zakresu obrotu nieruchomościami
 • osób planujących podjęcie pracy w biurze nieruchomości
 • pracowników działów sprzedaży w firmach deweloperskich
 • osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w tym zakresie
 • pracowników biur nieruchomości

Program kursu obejmuje między innymi: 

 1. Prawne aspekty pracy Pośrednika
 • Wymogi prawne (UGN i pozostałe akty prawne)
 • Zakres obowiązków Pośrednika
 • Konstrukcja umowy pośrednictwa
 1. Rynek nieruchomości w Polsce
 • Nieruchomości i prawa będące przedmiotem obrotu na rynku nieruchomości
 • Proces zakupu nieruchomości i ryzyka z nim związane
 • Wady nieruchomości
 1. Współpraca na rynku nieruchomości
 2. Pozyskanie klienta
 3. Inwestowanie w nieruchomości
 • Modele inwestycyjne
 • Strategie
 • Źródła finansowania
 • Negocjacje

Kurs prowadzony będzie w formie teoretycznych wykładów.

Wykładowcami kursu są: Andrzej TkaczenkoJoanna Garbowska