Jak zorganizować mini-hotel

Program jest przeznaczony dla początkujących przedsiębiorców, którzy chcą otworzyć mini-hotel.
„… Jeśli chcesz otworzyć mini-hotel, ale nie wiesz od czego zacząć: kup gotowy biznes lub otwórz go od podstaw, sugerujemy zapoznanie się z podstawowymi zaleceniami, które pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.”
„Jak zorganizować mini-hotel”

  1. Otwórz od podstaw lub kup gotowy biznes:

– identyfikacja głównych czynników, które będą miały wpływ na podejmowanie decyzji.

  1. Ekonomiczny komponent przedsiębiorstwa:

– mini-plan finansowy,
– kapitał początkowy
– koszty stałe i zmienne,
– planowany dochód.

  1. Czynniki determinujące rodzaj hotelu: hotel ekonomiczny, hostel, pensjonat B&B …

– polityka finansowa – określa „kontyngent”,
– definicja grupy docelowej.

  1. Z jakich zasobów reklamowych współpracować:

– monopolistów na rynku promocji usług hotelowych.

  1. Ramki: kto i dlaczego potrzebujemy?

Szkolenie odbywa się w trybie intensywnej interakcji pomiędzy trenerem a kadetami, najskuteczniejsze narzędzia szkoleniowe są stosowane zgodnie z tematem szkolenia:

  • Burza mózgów
  • Pomoce wizualne
  • Slajdy
  • Zadania praktyczne

Program: 4 godziny